2017. 08. 18.

Hirdetés: 2017. augusztus 20.1. Augusztus 20-án 12,30 órakor Hargitafürdőn Szent István búcsú.
2. Nemzeti ünnepünkön a csíkszeredai Millenniumi-templomban 19 órakor szentmisét végez P. Csóka János pálos tartományfőnök papi segédlettel, utána ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor a Szent Kereszt Plébánia udvarán.

3. Augusztus 20-án este 21 órakor kerül bemutatásra a csíkszeredai Szabadság téren a Szent László, légy velünk! rockoratórium és táncjáték. A ROLE zenekar kb. 150 fős stábbal egészül ki erre az alkalomra. 
Szeretettel várnak mindenkit a bemutatóra!

4. Augusztus 22-én, kedden 11 órakor Kosteleken búcsú.

5. Augusztus 26-án, szombaton a Mária Út Egyesület Csíkszereda és környéki zarándokok részére tart zarándoklatot Csíksomlyóra a családokért és a gyermeket várókért. A Szent Kereszt templomnál 14,30 órakor lehet csatlakozni. Az ismertető megtekinthető a Hirdetőtáblán.

6. A Kodály-év keretében Székelyföldi Kórusok augusztus 26-án, szombaton 19 órai kezdettel Csíkszereda főterén előadják Kodály - Psalmus Hungaricus-át és a Tolcsvay Misét.

7. Előre hirdetjük, hogy szeptember 2-3-án tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Székelyföldi Lovas Ünnep – Gyergyószentmiklóson – a lovas pályán. A rendezvény keretében az idén több mint 70 különböző program lesz megtekinthető. Szeptember 3-án, vasárnap 11 órától szabadtéri szentmise a gyergyószentmiklósi lovas pályán.

Szent István napjára készülve, tisztelettel ajánlom az alábbi bejegyzéseimet:


A koronát küldő pápa

A Magyar Szent Korona

 

1Úton CsíksomlyóraAugusztus 26-án, szombaton a Mária Út Egyesület Csíkszereda és környéki zarándokok részére tart zarándoklatot Csíksomlyóra a családokért és a gyermeket várókért.  
A csíkszeredai Szent Kereszt templomnál 14,30 órakor lehet csatlakozni. 


A csíkszeredai és környéki zarándokok áldással indulnak Csíksomlyóra, a Mária Úton. Csatlakozni lehet a környező településekről induló zarándokokhoz :
                     13,00-kor Zsögödben,
                    14,30-kor a Szent Kereszt plébániától induló keresztaljához és a Szent Ágoston téren   15,15 -kor
                     17 órakor keresztút kezdődik a Jézus hágón.
                        
A hálaadó szentmise 19 órakor a Kegytemplomban.
                 21 órától - reggelig  szentségimádás lesz a gyermeket várókért.


Jelentkezni lehet: Ferencz Attilánál, 0751-685802-es  és a 0742 – 596834-es telefon számon, valamint a www.mariaut.ro honlapon.
 


Magyarok tündöklő csillaga!II. Szilveszter az első francia pápa, fontos szerepet játszott a magyar királyság megalapítá-sában. Ő küldte Szent István-nak a Koronát és a zászlós keresztet.  
Magyarország feldarabolása után egy francia író és diplomata, Paul Claudel (1868-1955)  kijelentette: „Az imént kezembe került Szent István király könyve, az ő Intelmei fiához. A nagyszerű gondolatok olvasása közben éreztem, minő nagy nemzet ez a magyar nép, amelynek már kilencszáz évvel ezelőtt, a mai európai emberiség hajnalán ilyen hallatlan eszű királya volt. Én Szent Istvánt a messzi középkor legnagyobb diplomatájának tartom... S én, a francia diplomata, a hívő katolikus erőm fogytáig hirdetem, hogy a Duna-medencében csak a Szent István-i úton lehet keresni a gyógyulást.”

Miért Szent István a középkor legnagyobb diplomatája? 
Mert Szent István Isten igaz rendjéhez igazodó uralkodó volt. Jézus Krisztus evangéliumához úgy viszonyult, mint alkotmányhoz. (Péld 4,10-15; 18-27) Az egyedi ember, aki Isten képe-mása, Istenhez igazodó életével tudja építeni földi és örök boldogságát. Nincs ez másként akkor sem, ha egy emberi közösség, egy nép teszi ezt, és uralkodója ennek szerez érvényt, ezen fáradozik. Nos, ilyen tökéletességre törekvő, okos király kevés volt. (Mt 7,24-29) Az első ezredfordulón, az életszentség szintjén ezt törekedett megvalósítani történelmünk nagy alakja, országalapító királyunk, Szent István király. Ő is esendő ember volt, mint – a Szűzanya kivételével – mindenki más. Járta a bűnbánat útját, hogy magára öltse az új embert – „aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.” (Ef 4,17-24) 
A bencés hithirdetők révén megismertette Isten üdvtervét és megismerkedett az akkori Európa keresztény országaival. Azt is felismerte, hogy ami jó van a nemzetek életében, mindaz Jézus Krisztus evangéliumából nőtt ki. Ezért támaszkodott lelkes hithirdetőkre és államszervező munkatársakra. 

Koronáját II. Szilveszter pápától kérte és kapta, amely ma is államiságunk szimbóluma, Európa legrégibb koronája.
Megszervezte a ma is élő püspökségeket és a világi közigazga-tást. Templomok, iskolák, szociális-karitatív intézmények építését támogatta.
Politikai céljai azonosak voltak a pápa törekvésével, aki szerette Európa valamennyi népét, és köztük a humanitás jegyében egységet akart teremteni.
István is olyan királyságot épített, amelynek alapja a keresztény hit, s ilyen módon az ország képes beilleszkedni abba a keresztény egyházba, amely a birodalmak közösségének alapja. Erről tanúskodik Intelem Imre herceghez. Mindaz amit népünkért tett és örökségként ránk hagyott, az immár ezer esztendő óta tartó fönnmaradásunkat eredményezte. 
Utódlásának kérdésében, a történelemben elsőként Isten anyjának oltalmába ajánlotta nemzetét. Kérjük bizalommal Boldogasszony anyánkat:
„hogy minden vihart rendü-letlenül álljunk.” 

Darvas-Kozma József 


Ajánló:
A korona küldő pápa
A Magyar Szent Korona